Kvalitet

För att säkerställa hög kvalitet i vårt arbete som assistansanordnare och ständigt utveckla och förbättra kvalitet i vår verksamhet har vi upprättat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och ett internt förbättringsarbete. Syftet är att du som kund ska få en så bra personlig assistans som möjligt men också att alla medarbetare ska ha en bra …