Två lagar

Personlig assistans bygger på två lagar: LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Socialförsäkringsbalken 51 kap. och beviljas utifrån vissa förutsättningar och bedömningar för varje enskild sökande. Detta görs genom en objektiv bedömning av din kommun eller Försäkringskassan.

Nedan följer några kriterier för att bedöma rätten till personlig assistans;

Personkrets

Du måste tillhöra en av de tre personkretsarna för att kunna bli beviljad personlig assistans.

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. Personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd

Ålder

Du kan inte beviljas personlig assistans efter det att du har fyllt 65 år. Om du däremot redan är beviljad personlig assistans innan du fyllt 65 får du behålla det. Du kan inte heller få utökade timmar efter att du har fyllt 65 år.

Någon nedre åldersgräns finns dock inte. Det kan däremot vara svårare att få beviljat personlig assistans i väldigt låg ålder då det föreligger ett så kallat föräldraansvar.

Grundläggande behov

Personlig assistans grundar sig på fem grundläggande behov och du måste behöva ha hjälp med minst ett av dessa för att kunna beviljas personlig assistans.

 • Personlig hygien

  Text till detta…

 • Matsituation

  Text till detta…

 • Av- och påklädnad

  text till detta…

 • Kommunikation

  Text till detta…

 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper

  Till exempel aktiv tillsyn

Hjälp kan också behövas utöver de grundläggande behoven, dessa kallas för övriga behov och innefattar bland annat matlagning, städning och olika fritidsaktiviteter. Även för dessa timmar kan du bli beviljad personlig assistans.

Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans eller har några funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss genom vårt formulär, som du hittar under kontakt så hjälper vi dig.