Vi förbereder dig

Ett beslut om personlig assistans omprövas med jämna mellanrum. Det innebär att kommunen eller Försäkringskassan har rätt att på nytt under nya förutsättningar ompröva om du som brukare fortfarande har rätt till personlig assistans i samma omfattning.

Vid en sådan omprövning är det viktigt att vara ordentligt förberedd. Det är inte alltid enkelt att som anhörig, förälder eller god man veta vad som krävs för att dels behålla sina timmar, eller i många fall vid omprövningen yrka på fler timmar.

Försäkringskassan och kommuner använder olika bedömningsinstrument. Många är oroliga då en omprövning närmar sig, vilket grundar sig i de hårda bedömningar som Försäkringskassan och kommuner idag gör. Men du kan vara lugn, hos oss behöver du inte känna någon oro. Hos oss har du alltid en jurist som bevakar ditt ärende, förbereder de verktyg du bör ha inför en omprövning av ditt beslut, och ser till att du får igenom din rätt.

Ingen med personlig assistans undgår en omprövning av sitt beslut, men med rätt hjälp från oss ser vi till att du får den assistans och den hjälp som du behöver och är berättigad.