Vi tar helhetsansvaret

Ett beslut om personlig assistans föranleds alltid av en sökprocess. Det innebär helt enkelt att man söker ett beslut om att få insatsen personlig assistans. Rätten till assistans bedöms antingen av kommunen eller Försäkringskassan, beroende på hur omfattande hjälpbehovet är. Givetvis hjälper vi dig kostnadsfritt med hela ansökningen och tar ett helhetsansvar under hela processen, så att du kan känna dig lugn och säker på att allting går rätt till.

Nedan finner du en sammanfattning över hur ansökningsprocessen går till;

 • 1. Ansökan görs skriftligen och bör styrkas med olika underlag

  Läkarintyg, ADL-bedömning och Övriga intyg.

 • 2. EN HANDLÄGGARE PÅ KOMMUNEN / FÖRSÄKRINGSKASSAN BLIR TILLDELAD DITT ÄRENDE

  Handläggaren gör ett besök hos dig för att göra en bedömning av din situation och dina behov. Innan mötet har en av våra jurister informerat dig noggrant om frågorna som Försäkringskassan och kommunen ställer så att du kan känna dig väl förberedd.

  Juristen närvarar också under själva mötet med dig och myndigheten för att undanröja eventuella missförstånd som tyvärr kan uppkomma.

 • 3. Ett beslut fattas

  Inom ett par månader tas ett beslut som meddelas oss. Vi ser tillsammans över beslutet och om vi inte känner att vi har fått beviljat rätt antal timmar överklagar vi givetvis. I annat fall påbörjas assistansen att utföras och din vardag har blivit enklare.

Klicka här kan du läsa mer om Försäkringskassans vägledning. Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp eller om du har några frågor.