Din rätt – Vår uppgift

För oss på Nordica Assistans innebär personlig assistans att du som lever med ett funktionshinder ska få den hjälp du behöver och som du har rätt till för att kunna leva ett liv precis som alla andra. Det är din rätt att fullt ut kunna vara delaktig i samhällslivet och ha ett fungerande och utvecklande privatliv, oavsett funktionsnedsättning. Det är vår uppgift att se till att du får den hjälp du har rätt till och det är det vi arbetar för – varje dag.