Självbestämmande, valfrihet och integritet

Lagen om personlig assistans sjösattes 1994 och reformen innebar en revolutionerande skillnad i livet för människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Självbestämmande, valfrihet och integritet var ledorden som skulle prägla reformens intentioner och ge människor med svåra funktionshinder en möjlighet till ett bättre liv. Syftet med lagen var att insatsen av personlig assistans ska beviljas för den enskilde i sådan omfattning och med sådan kvalitet att goda levnadsvillkor uppnås.

Vad säger lagen?

Personlig assistans bygger på två lagar: LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SFB (Socialförsäkringsbalken) 51 kap. Syftet med personlig assistans är att om du har en omfattande funktionsnedsättning skall du ha rätt till hjälp för att klara din vardag. Denna hjälp är ett personligt utformat stöd i form av en eller flera personliga assistenter, som hjälper dig i din vardag med sådant som du själv inte klarar av.

De grundläggande behoven är:

 • Personlig hygien

  Text om detta…

 • Matsituation

  Text om detta…

 • Av- och påklädnad

  Text om detta…

 • Kommunikation

  Text om detta…

 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper

  Till exempel aktiv tillsyn.

Hjälp kan också behövas utöver de grundläggande behoven, dessa kallas för övriga behov och innefattar bland annat matlagning, städning och olika fritidsaktiviteter.

Om du behöver hjälp med dessa behov så kan du vara berättigad till personlig assistans.
Från den första dagen tar vi ett helhetsansvar och våra jurister hjälper dig genom hela processen – kostnadsfritt.

Om du är osäker på om du kan vara berättigad till personlig assistans eller har andra funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. All kontakt med oss sker givetvis under sekretess och vi har full tystnadsplikt.