Tillstånd från IVO

Nordica Assistans har tillstånd att bedriva personlig assistans enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från den 1 januari 2011 krävs det tillstånd från Socialstyrelsen (numera IVO) för att få bedriva verksamhet inom personlig assistans. Detta är en följd av ändringar i LSS – Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, som innebär att det ställs krav på verksamheter som arbetar med personlig assistans.

Vi på Nordica Assistans har från början välkomnat denna tillståndsprövning och ser det som en nödvändig kvalitetsstämpel för seriösa anordnare inom branschen.

Läs mer om IVO här