Om oss

Vi på Nordica Assistans kan med stolthet säga att vi förmodligen är Sveriges tråkigaste assistansbolag. Anledningen är enkel och borde vara självklar hos alla: Som kund hos oss garanteras du en seriöst driven assistans som följer lagens alla regler, utan genvägar eller gråzoner. Detta gör att du kan känna dig trygg i vårt arbetssätt och slipper ovälkomna överraskningar.
Tråkigt? – Ja. Tryggt? – Också Ja.

I och med detta arbetssätt kan vi istället fokusera på att serva våra kunder för att ge den bästa personliga assistansen vi bara kan. Detta har vi också gjort sedan starten 2010 och lyckats arbeta upp en trevlighet på hela 100%! *
Trevligt va?

* Enligt NKI-undersökning 2019 svarade 100% av respondenterna att dem blir trevligt bemötta av personal på Nordica Assistans.

Ett urval från vår senaste NKI-undersökning

Vad är ert helhetsintryck av Nordica Assistans? 94%
Hur nära ett idealt assistansbolag tycker ni att Nordica Assistans är? 91%
Hur troligt är det att ni skulle rekommendera Nordica Assistans till vänner och bekanta? 89%
2010

Grundades

800

Assistenter

250

Kunder

30

Administrativ personal

Kvalitet

Nordica Assistans kvalitetsarbete

För att säkerställa hög kvalitet i vårt arbete som assistansanordnare och ständigt utveckla och förbättra kvalitet i vår verksamhet har vi upprättat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och ett internt förbättringsarbete. Syftet är att du som kund ska få en så bra personlig assistans som möjligt men också att alla medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö och en trivsam arbetsplats. Det gör vi genom att kontinuerligt kontrollera, utreda, följa upp och utvärdera verksamheten.

Vi strävar efter att fortsätta vara konkurrenskraftiga i en bransch med ständigt förändrad lagstiftning för att du som kund ska ha en trygg vardag. Därför har vi på Nordica Assistans en särskilt utsedd kvalitetsansvarig vars uppgift är att se till att detta efterlevs och en god kvalitet uppnås.

Amanda Nilsson
Kvalitetsansvarig

Vårt arbetssätt

Vi på Nordica Assistans har en helhetssyn på personlig assistans. Det innebär att vi är medvetna om att assistansen sträcker sig utanför oss som anordnare, våra kunder och assistenter. Det finns många fler som är involverade i din personliga assistans. Vi tänker att det kan liknas vid ett pussel, där varje del är viktig att den fungerar så bra som möjligt för att pusslet ska bli komplett.

Kunden

Utgångspunkten i vårt arbete är att alltid ha dig som kund i fokus. Det är du som bestämmer över din assistans. Vår uppgift är att se till att det faktiskt också fungerar. Vi kan skriva mycket om vad vi kan erbjuda för dig, men vi vill istället att du berättar för oss hur dina behov och önskemål ser ut så att vi kan utforma din assistans efter det.

Kundansvarig

Din kundansvarig är den som primärt ansvarar för att din assistans hos oss fungerar som den ska. Detta innefattar allt från rätt bemanning till resor och aktiviteter. Till din kundansvarig kan du vända dig till med alla möjliga frågor och funderingar. Det är din kundansvarig som har helhetsansvaret för din assistans.

Jurist

Din jurist ansvarar för den juridiska aspekten i din personliga assistans. Oavsett om du bara vill se över olika alternativ eller om du behöver hjälp med ett konkret ärende finns din jurist alltid till hands. Din jurist är sedan med och leder ärendet från början till slut. Oavsett hur lång tid det tar är det alltid kostnadsfritt för dig som kund.

Löneadministratör

Din löneadministratör arbetar tätt ihop med din kundansvarig och jurist, men ansvarar främst för de administrativa delarna som berör din personliga assistans. Dessa innefattar bland annat löneutbetalning, schemaläggning och tidrapportering. Allt för att din assistans ska fungera så enkelt och effektivt som möjligt för dig som kund.

Assistenter

För att assistansen ska kunna utföras på bästa sätt krävs det att du och dina personliga assistenter fungerar bra tillsammans. Vi lägger därför stor vikt vid att, tillsammans med dig som kund, identifiera dina önskemål och behov för att hitta rätt personliga assistenter till just dig. Detta tror vi skapar ett gott samarbete och långsiktiga relationer.

Anhöriga

Beroende på hur din situation ser ut, kan du ha anhöriga runtomkring dig som är involverade i din personliga assistans på ett eller annat sätt. Detta är vi väl medvetna om och har stor respekt för, vilket är något som vi är vana att arbeta med. För oss är det därför viktigt att även dina anhöriga känner ett förtroende för oss och att även vi har ett gott samarbete.

Myndigheter

Inom personlig assistans kommer du i kontakt med flera olika myndigheter. Som privatperson kan det i många fall vara svårt att navigera genom krångliga lagar och regler, vilka också kan förändras över tid. Hos oss kan du därför känna dig trygg med att vi ständigt håller oss uppdaterade i vad som gäller och vägleder dig i dessa kontakter.

Vårt arbetssätt

Vi på Nordica Assistans har en helhetssyn på personlig assistans. Det innebär att vi är medvetna om att assistansen sträcker sig utanför oss som anordnare, våra kunder och assistenter. Det finns många fler som är involverade i din personliga assistans. Vi tänker att det kan liknas vid ett pussel, där varje del är viktig att den fungerar så bra som möjligt för att pusslet ska bli komplett.

  • Kunden
  • Kundansvarig
  • Jurist
  • Löneadministratör
  • Assistenter
  • Anhöriga
  • Myndigheter

Kunden

Utgångspunkten i vårt arbete är att alltid ha dig som kund i fokus. Det är du som bestämmer över din assistans. Vår uppgift är att se till att det faktiskt också fungerar. Vi kan skriva mycket om vad vi kan erbjuda för dig, men vi vill istället att du berättar för oss hur dina behov och önskemål ser ut så att vi kan utforma din assistans efter det.

Kundansvarig

Din kundansvarig är den som primärt ansvarar för att din assistans hos oss fungerar som den ska. Detta innefattar allt från rätt bemanning till resor och aktiviteter. Till din kundansvarig kan du vända dig till med alla möjliga frågor och funderingar. Det är din kundansvarig som har helhetsansvaret för din assistans.

Löneadministratör

Din löneadministratör arbetar tätt ihop med din kundansvarig och jurist, men ansvarar främst för de administrativa delarna som berör din personliga assistans. Dessa innefattar bland annat löneutbetalning, schemaläggning och tidrapportering. Allt för att din assistans ska fungera så enkelt och effektivt som möjligt för dig som kund.

Assistenter

För att assistansen ska kunna utföras på bästa sätt krävs det att du och dina personliga assistenter fungerar bra tillsammans. Vi lägger därför stor vikt vid att, tillsammans med dig som kund, identifiera dina önskemål och behov för att hitta rätt personliga assistenter till just dig. Detta tror vi skapar ett gott samarbete och långsiktiga relationer.

Anhöriga

Beroende på hur din situation ser ut, kan du ha anhöriga runtomkring dig som är involverade i din personliga assistans på ett eller annat sätt. Detta är vi väl medvetna om och har stor respekt för, vilket är något som vi är vana att arbeta med. För oss är det därför viktigt att även dina anhöriga känner ett förtroende för oss och att även vi har ett gott samarbete.

Jurist

Din jurist ansvarar för den juridiska aspekten i din personliga assistans. Oavsett om du bara vill se över olika alternativ eller om du behöver hjälp med ett konkret ärende finns din jurist alltid till hands. Din jurist är sedan med och leder ärendet från början till slut. Oavsett hur lång tid det tar är det alltid kostnadsfritt för dig som kund.

Myndigheter

Inom personlig assistans kommer du i kontakt med flera olika myndigheter. Som privatperson kan det i många fall vara svårt att navigera genom krångliga lagar och regler, vilka också kan förändras över tid. Hos oss kan du därför känna dig trygg med att vi ständigt håller oss uppdaterade i vad som gäller och vägleder dig i dessa kontakter.

Kontakta oss

Örebro

Spindelvägen 65
702 30 Örebro